Oudervertegenwoordiging en vacatures

Sinds drie jaar werken we met oudervertegenwoordigers in de Mohicanenraad. De Mohicanenraad is een vergadering waarin de formele besluiten worden genomen, bijvoorbeeld over het jaarplan, de begroting en de jaarcijfers alsook periodiek over het scoutfit en andere onderwerpen die spelen. Daarnaast biedt de Mohicanenraad ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die goed gaan of beter kunnen. Per leeftijdsgroep (Bevers, Welpen, Scouts en Explorers) is er één oudervertegenwoordiger. We hechten er waarde aan dat het geluid van onze leeftijdsgroepen niet alleen via onze vrijwilligers, maar ook via ouders ten gehore wordt gebracht.

Na de komende overgangen in september zijn er maar liefst drie vacatures. We zijn dan ook op zoek naar ouders voor vertegenwoordiging van de Bevers, Welpen en Explorers. Heeft u interesse in deze functie of wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris, Jarno Dakhorst via secretariaat@demohicanen.nl. De Mohicanenraden worden vier keer per jaar gehouden. De eerstvolgende Mohicanenraad vindt plaats op 12 oktober 2016. We zien uw aanmelding graag voor 10 september 2016 tegemoet. In het geval van meerdere kandidaten schrijven we verkiezingen uit.

Langs deze weg willen we Bas van Vugt (Bevers), Ronald Groenewold (Welpen), Gea Bovenlander (Scouts) en Duurt Alkema (Explorers) bedanken voor hun inbreng in het afgelopen seizoen.

Related Posts