Scouting De Mohicanen herdenkt op twee plekken

Evenals voorgaande jaren verlenen scouts van De Mohicanen op een tweetal plekken in Den Haag ondersteuning bij de plechtigheden in het kader van Dodenherdenking. Op Begraafplaats Westduin in Ockenburgh wordt door een groot aantal scouts een erewacht gehouden tijdens de herdenkingsdiensten. Bij het monument in de Heesterbuurt draagt een aantal oudste jeugdleden de kransen. Op deze manier geeft Scouting De Mohicanen op een zinvolle en indrukwekkende wijze de boodschap door dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Sinds een aantal jaren zet Scouting De Mohicanen zich actief in tijdens Dodenherdenking. Bij de herdenking op Begraafplaats Westduin is destijds op initiatief van een aantal vrijwilligers contact gezocht met de organisatie, wat tot een goede samenwerking heeft geleid. Voor de Heesterbuurt werd De Mohicanen benaderd door het wijkberaad, wat inmiddels ook een jaarlijkse traditie is geworden. Rondom Dodenherdenking staan de vrijwilligers van De Mohicanen ook tijdens hun wekelijkse programma stil bij het thema ‘Vrijheid’.

Beide herdenkingsplekken zijn overigens bijzonder. Op Begraafplaats Westduin staat het monument voor de leden van de Stijkelgroep, een verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog. Het vormen van de erewacht op deze plek wordt door overlevenden, nabestaanden en andere aanwezigen zeer gewaardeerd. De scouts zelf zijn ook onder de indruk van de sfeer en beseffen dat er veel leed is geweest (en nog steeds is). Ter hoogte van de Plaquette Slachtoffers V2 Heesterbuurt en omstreken stortte op 1 januari 1945 een V2-raket neer, waarbij 24 doden waren te betreuren, de dodelijkste aanslag in Den Haag. Het verhaal van een overlevende van deze aanslag tijdens de herdenkingsdienst maakt ieder jaar een diepe indruk op de aanwezigen.

Related Posts