Gezocht: enthousiaste ouders voor vertegenwoordiging in de groep

Sinds de omzetting naar de groepsvereniging in 2013 werken we met oudervertegenwoordigers in de groep. Per leeftijdsgroep (Bevers, Welpen, Scouts en Explorers) is er één oudervertegenwoordiger. We hechten er waarde aan dat het geluid van onze leeftijdsgroepen niet alleen via onze vrijwilligers, maar ook via ouders ten gehore wordt gebracht. Oudervertegenwoordigers maken dan ook deel uit van de Mohicanenraad (groepsraad), waarin de formele besluiten worden genomen. Hierbij kan worden gedacht aan het jaarplan, de begroting en de jaarcijfers alsook periodiek het scoutfit en andere onderwerpen die spelen ten aanzien het scoutingspel. Daarnaast biedt de Mohicanenraad bij uitstek ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die goed gaan of beter kunnen.

Momenteel hebben we twee vacatures. We zijn op zoek naar ouders voor vertegenwoordiging van de Bevers en de Welpen. Heeft u interesse in deze functie of wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris, Jarno Dakhorst. De Mohicanenraden worden vier keer per jaar gehouden. De Mohicanenraden voor 2018 behoren nog te worden ingepland. We zien uw aanmelding graag voor 15 januari 2018 tegemoet. In het geval er meer kandidaten zijn, dan gaan we op zoek naar een passende oplossing.

Langs deze weg willen we Johan Elkenbracht (Bevers) en Peter Diez (Welpen) bedanken voor hun inbreng in het afgelopen seizoen.

Related Posts