Nieuwe privacywetgeving, wat betekent het voor u?

Het kan je bijna niet zijn ontgaan. Vanaf 25 mei 2018 treedt nieuwe Europese privacywetgeving in werking. De afgelopen maanden hebben we bij De Mohicanen veel werk verzet om er voor te zorgen dat we aan deze wetgeving voldoen. Hiermee blijven we borgen dat de persoonsgegevens van onze leden en vrijwilligers goed beveiligd zijn.

Zonder dat je hebt door hebt, verzamelen we allemaal informatie over elkaar. Als we kijken naar de informatie die Scouting De Mohicanen verzamelt over leden en vrijwilligers, dan kijken we al sinds jaar en dag streng naar hoe we die informatie gebruiken en opslaan. Zo hoef je er niet bang voor te zijn dat wij de informatie delen met andere bedrijven of verenigingen. We gebruiken de informatie alleen om het scoutingspel leuk en veilig te houden.

De nieuwe privacywetgeving vraagt er onder meer om dat we nu ook op schrift zetten hoe we omgaan met persoonsgegevens. Binnenkort ontvangen de ouders/verzorgers van onze jeugdleden een brief waarin nader wordt toegelicht hoe we omgaan met privacy.

Related Posts