Jaarverslag 2017 gepubliceerd

Tijdens de groepsraad (ook wel Mohicanenraad) van 26 maart jl. is onder meer het jaarverslag 2017 gepresenteerd en vastgesteld. Het jaarverslag geeft een beeld van de ledenontwikkeling, de deskundigheidsbevordering (Mohicanen Academy), de uiteenlopende activiteiten gedurende het jaar, de maatschappelijke impact (publiciteit, activiteiten met / voor andere organisatie), relevante ontwikkelingen op het gebied van gebouw en materiaal, en de jaarafrekening. Het jaarverslag 2017 is nu publiek beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Ook de gemeente Den Haag ontvangt een exemplaar als onderdeel van onze subsidieverantwoording.

De Mohicanen kunnen wederom terugkijken op een geslaagd jaar. Een van de hoogtepunten was het eerste gezamenlijk internationaal kamp met onze Engelse zustergroep in België. Hiermee werd na bijna 70 jaar een vernieuwde invulling gegeven aan de link. Ook waren De Mohicanen goed zichtbaar op serieuze aangelegenheden als de Dodenherdenking en feestelijke aangelegenheden als Proef de Zomer en Scheveningen Light Walk. Aandachtspunt is het behoud van leden. De Mohicanen hebben veel nieuwe leden mogen verwelkomen, maar per saldo is de groei gestagneerd. Hier gaan we in 2018 ook aan werken.

Over 2018 gesproken: in de groepsraad van 30 november jl. is het jaarplan 2018 vastgesteld. Hierbij was voor een interactieve opzet gekozen voor wat betreft het vaststellen van de activiteiten die De Mohicanen willen gaan doen in 2018. Via ‘post-its’ hebben de leden aangegeven welke activiteiten weer mogen terugkeren, welke niet en ‘last but not least’ welke nieuwe activiteiten er in 2018 georganiseerd behoren te worden (die mogelijk uitgroeien tot een nieuwe traditie). Tevens is gezorg dat de geplande activiteiten ook al zijn bemand om te worden voorbereid. Benieuwd naar wat De Mohicanen in 2018 (nog meer) in petto heeft? Lees dan het jaarplan 2018.

 

Related Posts