Resultaten ouderenquête: en wat nu?

Eerder dit jaar hebben we een enquête onder ouders gehouden om een beter beeld te krijgen wat ouders van De Mohicanen vinden en op welke wijze ouders (meer) betrokken willen of kunnen worden bij het reilen en zeilen van de groep. We waren zeer verheugd over het groot aantal ouders dat de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen en ook antwoorden te geven op de niet verplichte open vragen.

Op de groepsraad van 13 juni jl. zijn de resultaten gepresenteerd. Benieuwd? Download de presentatie. Over het algemeen kunnen we tevreden zijn met de resultaten en vormen deze een mooi compliment aan onze vrijwilligers die zich elke week met hart en ziel inzetten. Dit geeft een hoop positieve energie. Dit betekent echter niet dat we achterover gaan leunen. Met aangereikte verbeterpunten gaan we komend seizoen (verder) aan de slag. We zijn er ons van bewust dat een relatief jong vrijwilligersteam ook de nodige begeleiding vergt om te zorgen dat kennis en ervaring wordt overgedragen. Dit sluit mooi aan bij zelfontplooiing en doorlopende leerlijn waar scouting onder meer voor staat.

Tijdens de groepsraad zelf hebben we vooral stilgestaan bij het onderdeel ouderparticipatie. Mark Dam, oudervertegenwoordiger namens de Scouts, begeleidde de interactieve sessie. Via de app Mentimeter legde hij de groep verscheidene opties voor om ouders meer te betrekken bij enerzijds taken en anderzijds activiteiten alsook hoe er (beter) kan worden gecommuniceerd met ouders. Aan de hand van deze uitkomsten en de daarop volgende discussie is er een aantal acties geformuleerd waarmee we komend seizoen aan de slag gaan. Wat kunnen ouders onder meer gaan verwachten? Onderdelen worden aangemoedigd een ouder-kind activiteit te organiseren en verder staat een kampvuuravond met ouders op de rol. Daarnaast blijven ouders natuurlijk welkom om hun handen uit de mouwen te steken.

Uit de enquête kwam onder meer naar voren dat ouders best bereid zijn zich voor de groep in te zetten als ze worden gevraagd. Langs deze weg de vraag aan ouders van Bevers of Welpen: is er iemand bereid om net zoals Mark Dam voor de Scouts en George van Dijk voor de Explorers oudervertegenwoordiger te willen worden? Voor meer informatie of voor aanmelden kun je terecht bij onze secretaris Jarno Dakhorst via secretariaat@demohicanen.nl.

Related Posts