Scouting Nederland vraagt met 18 andere organisaties aandacht voor positief jeugdbeleid binnen gemeentes

In juni heeft Scouting Nederland aandacht gevraagd voor een positief jeugdbeleid samen met een groot aantal jeugdorganisaties die wekelijks activiteiten bieden aan kinderen en jongeren, zoals YMCA, Jong Nederland, Plattelandsjongeren, het christelijk Jeugdwerk en het speeltuinwerk. Alle bestuurders en beleidsmakers van gemeenten in Nederland hebben een brief ontvangen waarin wordt verteld hoe een goede lokale ondersteuningsstructuur voor een positief jeugdbeleid er volgens de gezamenlijke jeugdorganisaties uit ziet.

In Nederland is een groot aantal jeugdorganisaties actief die wekelijks activiteiten bieden aan kinderen en jongeren. De organisaties bieden leuke en uitdagende activiteiten waarbij kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. Spelenderwijs leren zij allerlei vaardigheden die de rest van hun leven belangrijk zijn, zoals leiding nemen, samenwerken, rekening houden met elkaar en organiseren. Dit alles met de hulp van vele vrijwilligers die zich belangeloos voor deze organisaties inzetten. Zo dragen jeugdorganisaties bij aan het ontwikkelen van evenwichtige burgers. Hier vinden organisaties en overheden elkaar, want in veel gemeenten is dit een van de belangrijkste doelstellingen van het jeugdbeleid.

Gemeenten zijn in de Jeugdwet aangewezen als de belangrijkste speler rond jeugdbeleid. In de afgelopen jaren is veel energie gaan zitten in de grote transities en dit blijkt ook uit de recente evaluatie. Door het missen van een nadrukkelijke borging in de wet van positief jeugdbeleid en het niet opnemen van taken en verantwoordelijkheden op dit gebied, merken de gezamenlijke jeugdorganisaties dat positief jeugdbeleid of de pedagogische ‘civil society’ in veel gemeenten helaas onvoldoende of geen aandacht heeft en daarmee het kind van de rekening wordt. Dat wat misschien vanzelfsprekend lijkt, gaat niet vanzelf.

De gezamenlijke jeugdorganisaties vragen daarom aan gemeenten om te investeren in een goede lokale ondersteuningsstructuur voor positief jeugdbeleid. Volgens de gezamenlijke jeugdorganisaties ziet dat er als volgt uit:

  • Voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en (buiten)speelruimte, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen en buiten te spelen;
  • Een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld een lidmaatschap van jeugdorganisaties;
  • Rekening houden met en erkennen van het vrijwilligerswerk en het vrijwillig jeugdwerk als belangrijke speler in het sociale domein;
  • Ondersteunen/financieren van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die met jeugd werken;
  • Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten voor jeugd, zodat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun eigenlijke taak;
  • Ondersteunen en coördineren van lokale netwerken, zowel tussen organisaties met jeugd (jeugdwerk, sport) als met de professionals op dit terrein (GGD, CJG, onderwijs).
[bron: Scouting Nederland, zie www.scouting.nl]

Scouting De Mohicanen hecht ook veel waarde aan een goede relatie met de gemeente Den Haag. Door zichtbaar in de stad te zijn en bij verschillende activiteiten hand- en spandiensten te verrichten beogen we een positieve bijdrage te leveren aan de ‘civil society’. Ook vinden we het belangrijk dat er een krachtige regio is, die de zaken regelt die ten goede komen aan alle Haagse scoutinggroepen en die als gesprekspartner met de gemeente kan fungeren. Om die reden zijn onlangs ook twee Mohicanen toegetreden tot het regiobestuur om dit meer gestalte en daadkracht te geven. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de nieuwe wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid), die hopelijk net als haar voorganger Karsten Klein scouting een warm hart toedraagt.

Related Posts