Verkeersmaatregelen Daal en Bergselaan

Van de Gemeente Den Haag is het onderstaand bericht ontvangen. De gewijzigde verkeersmaatregelen duren naar verwachting 8 maanden. Scouts die met de fiets komen, moeten er dus bedacht op zijn dat er nu ook HTM-bussen door de Daal en Bergselaan rijden. Ook het parkeerbeleid is aangepast, wat invloed heeft op het brengen en halen van kinderen per auto. Graag hier rekening meehouden om ongelukken te voorkomen.

 

Zoals u weet werkt de gemeente Den Haag aan de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. De route Kijkduin-Houtrust is een drukke weg tussen Kijkduin en Scheveningen. Door de nieuwe inrichting wordt de route overzichtelijker en wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers. Als gevolg van de werkzaamheden krijgt bus 24 vanaf 10 september tot en met 26 april 2019 een omleidingsroute over de Daal en Bergselaan. Om dit mogelijk te maken moeten we aantal verkeersmaatregelen nemen.

Aanleg tijdelijke bushaltes

Ter hoogte van de Ranonkelstraat en de Ridderspoorweg worden tijdelijke bushaltes aangelegd. Dit gebeurt in de week van 27 augustus. Op onze website www.kijkduinhoutrust.nl vindt u kaarten met de omleidingsroute en de locaties van de tijdelijke bushaltes.

Verwijderen verkeersdrempels Daal en Bergselaan

In de week van 3 september worden de twee verkeersdrempels tussen de Evert Wijtemaweg en de Ridderspoorweg tijdelijk weggehaald. Deze zijn namelijk te hoog voor de bussen. Op 26 april 2019 zijn we klaar met de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust en dan kan bus 24 weer de normale route rijden. De verkeersdrempels komen dan weer terug.

Ook de in- en uitritconstructie bij de kruising Daal en Bergselaan/De Savornin Lohmanlaan is te hoog voor de bus. Deze wordt tijdelijk verlaagd en na 26 april 2019 weer in de huidige staat teruggebracht.

Parkeren

Er komen een aantal tijdelijke parkeerverboden op de Daal en Bergselaan. Daarnaast worden er borden geplaatst waar u kunt stoepparkeren. We stellen deze maatregelen in om meer ruimte te maken voor de bus.

Meer informatie?

Meer informatie over de werkzaamheden, planning, omleidingsroutes vindt u op www.kijkduinhoutrust.nl. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op de website? Vul dan het vragenformulier in, dan komen wij spoedig bij u terug met een antwoord.

Blijf ook op de hoogte via:

Related Posts