Jaarplan 2019 beschikbaar

Op de groepsraad van 6 december is onder meer stilgestaan bij het jaarplan en de bijbehorende begroting voor 2019. Het jaarplan beschrijft wat de groep wil doen en bereiken in 2019 verdeeld over de activiteiten het jaar rond, de speerpunten en een ‘dashboard’ waarin meetbare aspecten zijn opgenomen onderverdeeld naar jeugdleden, vrijwilligers en zichtbaarheid.

Het jaar 2019 is weer een lustrumjaar: Scouting De Mohicanen bestaat 80 jaar! Verder vieren we dat we 50 jaar meiden bij de groep hebben (de meiden zien Sarah) en dat we ook al weer 50 jaar in De Wigwam in de Bosjes van Pex bivakkeren. Het hoogtepunt van dit jubileum is het groepsweekend dat van 8 t/m 10 juni 2019 (Pinksterweekend) wordt gehouden op een mooi scoutingterrein.

Tijdens de groepsraad hebben we met name stilgestaan bij de activiteiten het jaar rond. Via een ‘interactieve sessie’ hebben we bepaald welke activiteiten we willen behouden, welke nieuwe activiteiten aan het jaarplan kunnen worden toegevoegd en welke activiteiten hiervoor in de plaats komen te vervallen. Verder is er een eerste aanzet gemaakt om de bemensing van deze activiteiten in te vullen om te borgen dat de activiteiten ook worden georganiseerd.

Bij de activiteiten is ook gekeken naar de resultaten van de enquête die we begin 2018 onder ouders hebben uitgezet. Zo wordt er in het voorjaar per leeftijdsgroep (Bevers, Welpen, Scouts en Explorers) een ouder-kind activiteit georganiseerd. Benieuwd naar alle activiteiten en overige plannen van De Mohicanen? Lees dan het handzame jaarplan 2019.

Related Posts