Hoe scouting de jeugdzorgkosten in bedwang kan houden

In een opiniestuk ‘Jeugdhulp heeft meer nodig dan geld alleen’ in Trouw d.d. 3 juli 2019 bepleiten Dave Enberg-Kleijkers en Fedde Boersma te investeren in een optimistische, sociale en leuke omgeving voor kind en gezin. Fedde Boersma is directeur van Scouting Nederland. Het is een terechte constatering dat de jeugd de toekomst heeft waarin op slimme wijze behoort te worden geïnvesteerd. Het hele artikel is terug te lezen op de website van Trouw.

In de achterliggende periode hebben diverse studies in binnen- en buitenland aangetoond dat Scouting waarde toevoegt aan de maatschappij en dus een goede investering is. Voorbeelden zijn ‘New research confirms: Scouts strengthen communities‘ (2018), ‘Sociaal-economische impact van Scouting Nederland: Scouting bespaart samenleving jaarlijks 160 miljoen euro’ (2013), ‘Meer dan fikkie stoken en knopen leggen – De maatschappelijke waarde van scouting in beeld’ (2009). In een eerdere blog hebben we de Engelse studie al onder de aandacht gebracht.

Scouting biedt jeugd plezier, uitdaging en structuur. Scouting maakt jongeren maatschappelijk actief. Scouting leert kinderen wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent. Scouting werkt preventief. Voor ons vanzelfsprekende ‘one liners’, voor het ‘gemeentelijk apparaat’ wat minder. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens een kennismaking die Joop en ik hadden met de manager Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (‘van min negen maanden tot plus honderd jaar’) en een medewerker van het Centrum Jeugd & Gezin van het stadsdeel Loosduinen. Er werd onderkend dat scouting voor kinderen die dreigen een ‘etiket’ te krijgen een uitstekende oplossing kan zijn om zich verder te ontwikkelen én om te voorkomen dat ze in complexe en dure jeugdzorgtrajecten belanden. Dus goed dat deze contacten zijn gelegd en we elkaar nu weten te vinden.

Ook met Scouting Regio Den Haag zijn we de boer op. Waar we als scoutinggroepen tot 2019 konden rekenen op een zogenoemde waarderingssubsidie, moeten we vanaf 2020 in dezelfde vijver vissen als andere jeugd- en welzijnsorganisatie op basis van specifieke activiteiten, waaraan voorwaarden zijn verbonden. De vijver is door de benodigde bezuinigingen kleiner geworden. Dit vraagt om een omslag bij veel scoutinggroepen. We moeten beter laten zien wat we in mars hebben. We moeten ons gaan begeven in het politieke speelveld van lobbyen. En we moeten goede subsidieaanvragen weten op te stellen om de kans van slagen te vergroten. Eigenlijk moeten we gewoon doorgaan waar we al mee bezig zijn qua activiteiten, maar behoren we dit beter te ‘verkopen’.

Alle beetjes helpen. Iedereen met een Scoutinghart is een ambassadeur. Dus hoort zeg het voort dat Scouting een goede investering is in de toekomst van onze jeugd!

Related Posts