Scouts scoren beter op lifeskills dan niet-scouts

Nederlandse jongeren die lid zijn van Scouting zijn lichamelijk actiever dan niet-scouts en gaan bewuster om met de natuur. Dit blijkt uit onderzoek van WOSM, een van de twee wereldbonden van Scouting. Ook op andere onderdelen binnen de sociale ontwikkeling scoren leden van Scouting hoger dan jongeren die geen lid zijn. Scouts zijn behulpzamer, in hogere mate maatschappelijk betrokken, doen vaker vrijwilligerswerk en staan meer open voor andere culturen. Zelf noemen scouts dat ze door hun ervaringen bij Scouting zijn gegroeid in het samenwerken met anderen, over meer leiderschapsvaardigheden beschikken, beter dingen kunnen organiseren, zelfstandiger zijn geworden, socialer zijn en meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Dit zijn belangrijke componenten voor een gezonde fysieke en mentale groei naar volwassenheid.

Scouting stelt zich ten doel om waarde toe te voegen aan de samenleving door jongeren uit te dagen zich persoonlijk te ontwikkelen en daaraan veel plezier te beleven. Uit dit onderzoek blijkt dat Scouting hierin slaagt als je kijkt naar een aantal lifeskills waarop scouts significant hoger scoren dan leeftijdsgenoten die niet bij Scouting zitten. WOSM (World Organization of the Scout Movement) deed dit onderzoek onder 7 000 jongeren in vier verschillende landen (Nederland, Mexico, Frankrijk en Saoedi-Arabi√ę). In Nederland werden 1 503 scouts ondervraagd en 626 jongeren die geen lid zijn van Scouting. Het volledig onderzoeksrapport is te downloaden vanaf de site Scouting Nederland.

Op 5 oktober jl. had ik het genoegen om namens Scouting Regio Den Haag de regiovoorzitter te vervangen tijdens de regiovoorzittersbijeenkomst. Naast de presentatie van bovengenoemd onderzoek, heb ik ook een brainstormsessie bijgewoond over de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (‘sustainable development goals’). Kijkend naar deze 17 werelddoelen, blijkt dat Scouting aan veel doelen bijdraagt, bijvoorbeeld:

  • Doel 3: Gezondheidszorg voor iedereen => Buiten spelen en bewegen
  • Doel 4: Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen => Doorlopende leerlijn naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (jeugdleden) en Scouting Academy (vrijwilligers)
  • Doel 5: Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes => Project ‘Meiden in scouts’ / ‘Girls in the lead’
  • Doel 11: Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam => Maatschappelijk betrokken en lokaal actief om buurt meer leefbaar te maken
  • Doel 12: Duurzame consumptie en productie => Aandacht voor zuinig omgaan energie en water, aan afvalscheiding en tegengaan voedselverspilling
  • Doel 13: Aanpak klimaatverandering => Verlagen ‘carbon footprint’ in programma’s / evenementen en verduurzaming gebouwen / kampeerterreinen
  • Doel 17: Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken => Samenwerken en verbinden in en tussen steden, regio’s, landen en stimuleren deelname aan internationale kampen.

In het (concept) jaarplan 2020 van Scouting Regio Den Haag heb ik dan ook een pagina opgenomen waarin de link met de ‘sustainable development goals’ op deze manier wordt toegelicht. Een achterliggende reden om te verwijzen naar deze werelddoelen is dat dit ook begrijpbare taal is van de (lokale) overheid en het bedrijfsleven. Scouting in Den Haag moet steeds harder strijden voor behoud van een relatief gering subsidiebedrag. Waar de gemeente streeft naar meer vrijwilligers die meer doen, staat het subsidiebeleid hier haaks op, zoals we hebben ervaren met de nieuwe aanvraag voor De Mohicanen. Het beleid is gericht op grootschalige projecten met inzet van beroepskrachten. Naast onderzoeken waaruit de maatschappelijke meerwaarde van Scouting keer op keer wordt aangetoond, behoren we dus ook andere (communicatie)middelen in te zetten om onze boodschap over te brengen.

Related Posts