Gezocht: enthousiaste ouders voor vertegenwoordiging in onze groep

Als groepsvereniging werkt Scouting De Mohicanen met oudervertegenwoordigers. Per leeftijdsgroep (Bevers, Welpen, Scouts en Explorers) is er één oudervertegenwoordiger. We hechten er waarde aan dat het geluid van onze leeftijdsgroepen niet alleen via onze vrijwilligers, maar ook via ouders ten gehore wordt gebracht. Oudervertegenwoordigers maken dan ook deel uit van de Mohicanenraad (groepsraad), waarin de formele besluiten worden genomen. Hierbij kan worden gedacht aan het jaarplan, de begroting en de jaarcijfers alsook periodiek het scoutfit en andere onderwerpen die spelen ten aanzien het scoutingspel. Daarnaast biedt de Mohicanenraad bij uitstek ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die goed gaan of beter kunnen.

Na de overgangen hebben we vier vacatures, ofwel we hebben geen oudervertegenwoordigers meer. We zijn dus op zoek naar ouders voor vertegenwoordiging van de Bevers, de Welpen, de Scouts en de Explorers. Heeft u interesse in deze functie of wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris, Ernst Jan Vegter. De Mohicanenraden worden vier keer per jaar gehouden. De eerstvolgende Mohicanenraad is op 27 november 2019, waarin onder meer het jaarplan 2020 met bijbehorende begroting wordt vastgesteld. We zien uw aanmelding graag tegemoet. In het geval er meer kandidaten zijn, dan gaan we op zoek naar een passende oplossing.

Langs deze weg willen we Janneke Bouwmeester (Welpen), Mark Dam (Scouts) en George van Dijk (Explorers) bedanken voor hun inbreng in de afgelopen periode.

Related Posts