Kampprotocollen

Om met elkaar op een veilig en verantwoorde manier op kamp te gaan heeft Scouting Nederland, samen met andere jeugdorganisaties, protocollen opgesteld om zomerkampen onder de juiste voorwaarden mogelijk te maken. Dit zal komend jaar op een aantal punten aanpassen zijn voor zowel de kinderen als de leiding. Maar het zomerkamp is natuurlijk dé feestelijke afsluiting van het jaar. Wij zijn erg blij dat deze wel gewoon door kan gaan.

Het is raadzaam als ouder ook het protocol te lezen. Nalezen doe je hier: https://www.wegaanopzomerkamp.nl/

Voor kampen met bevers en welpen (kinderen t/m 12 jaar) gelden in vogelvlucht de volgende regels

– Voorafgaand aan het kamp is er een gezondheidscheck. Heb je klachten, kan je helaas niet mee.

– Kampen vinden plaats in een ‘kampbubbel’. Contact buiten de bubbel wordt zo veel mogelijk vermeden.

– Kids kunnen gewoon contact met elkaar maken (handen vasthouden wordt vermeden).

– De leiding tracht zo veel mogelijk afstand te houden tot de kids en behoud 1,5 meter afstand tot elkaar.

– Er is een hogere hygiënestandaard 

– Activiteiten vinden zo veel mogelijk in de buitenlucht plaats

– Als je deelneemt aan een ander zomerkamp zit er minimaal 2 weken tussen

– Ben je ziek? Dan ga je helaas voor een ieders veiligheid naar huis

Related Posts