Corona-maatregelen per 4 november

Iedereen zal het hebben gemerkt, de gedeeltelijke lockdown raakt helaas ons allemaal. Sommige dingen kunnen niet meer, maar Scouting kan gewoon doorgaan. Gelukkig! Want lekker ravotten op de vrijdagavond of zaterdag kan gewoon met een enkele aanpassing. Hierbij brengen wij graag de heden geldende corona-richtlijnen bij Scouting de Mohicanen nog een keer onder de aandacht.


De opkomsttijden die we hanteren en de ingangen die we gebruiken:

Ochtend

OnderdeelStarttijdEindtijdIn / uitgang
Ochtendbevers10:15 12:15Achter de Wigwam
Malicetehorde09:15 11:45Achter de Wigwam
Sint Jorishorde09:30 12:00Hoofdingang
Donkerblauwe troep09:45 12:15Nooduitgang grote lokaal
Sint Jorisvendel 10:0012:30Hoofdingang

Middag

OnderdeelStarttijdEindtijdIn / uitgang
Middagbevers14:4516:45Achter de Wigwam
Commoosiehorde13:4516:15Achter de Wigwam
Sterrenhorde14:0016:30Hoofdingang
Sterrenvendel14:15 17:15 Nooduitgang grote lokaal
Lichtblauwe troep 14:3017:30 Hoofdingang

Richtlijnen:

Alle opkomsten vinden plaats binnen de (gewijzigde) richtlijnen van Scouting Nederland en de overheid. Hierover hebben we ook contact gehad met de gemeente Den Haag. De belangrijkste richtlijnen zijn:

  • Voor en na de opkomst wast iedereen zijn/haar handen.
  • Opkomsten vinden binnen alleen in het eigen lokaal plaats. Uiteraard gaan onderdelen zoveel mogelijk naar buiten. Hierbij geldt dat contact tussen onderdelen uit de verschillende delen van de Wigwam wordt vermeden. Ook doen onderdelen meer verspreid door de Bosjes van Pex hun activiteiten en spellen.
  • Leiding houdt bij scouts en explorers afstand bij andere momenten dan sport- spel en bewegen.
  • Tussen de opkomsten door worden de sanitaire ruimtes grondig schoongemaakt.
  • Ouders zijn niet voorlopig welkom bij activiteiten. Dit geldt helaas ook voor de installaties.

Alle ouders vragen wij (nogmaals) het volgende:

  • Houd uw kind echt thuis bij ziekteverschijnselen (snotterig, koorts, hoesten, spugen, diarree), ook bij klachten van gezinsleden!
  • Aan de ouders van onze scouts vragen wij om uw kind(eren) zoveel mogelijk zelfstandig naar de opkomsten en kampen te laten komen.
  • Breng uw kind tot het pad onderaan de Wigwam en kom niet het terrein rondom ons gebouw op. Ook niet om bijvoorbeeld de fiets van uw kind op slot te zetten. Er is uiteraard leiding aanwezig die u op gepaste afstand kunt aanspreken.
  • Geef jeugdleden en andere ouders de ruimte. Ondanks dat de tijden meer gespreid zijn, kan het in de Bosjes van Pex toch nog druk zijn.

Vriendjes en vriendinnetjes:

Het meenemen van vriendjes en vriendinnetjes is bij de Mohicanen nog altijd toegestaan. Overleg wel altijd met de leiding van het onderdeel om te kijken wat en wanneer dit mogelijk is.

Groepsactiviteiten:

Tot en met 31 december 2020 vinden er geen groepsactiviteiten plaats. Weekendkampen per onderdeel en activiteiten met de eigen speltak vinden wel doorgang.

Related Posts