Scouting De Mohicanen op de bres voor subsidie

In het verleden konden de Haagse scoutinggroepen op een waarderingssubsidie van de gemeente Den Haag rekenen. Sinds het subsidiebeleid is gewijzigd, hebben de Haagse scoutinggroepen tevergeefs aanvragen voor subsidie ingediend. De aanvragen werden collectief afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden (en ook niet kunnen voldoen). Ten tijde van de vorming van een nieuw college had Scouting Den Haag al een brandbrief naar de formateur gestuurd, waarna ook gesprekken zijn gevoerd met de verantwoordelijke wethouder en beleidsmedewerkers zonder gewenst resultaat.

Na recent media-aandacht, onder meer via een artikel in de AD Haagsche Courant, zijn er schriftelijke vragen gesteld aan het college. Op de commissievergadering d.d. 18 november 2021 stond de beantwoording van deze schriftelijke vragen op de agenda. Onder andere Reinier Valstar (groepsvoorzitter) en Eyowin Wassenberg (jeugdlid) van De Mohicanen hebben tijdens de inspraakronde de maatschappelijke waarde van scouting onder de aandacht gebracht alsook wat scouting voor henzelf betekent. Tijdens de raadsvergadering d.d. 25 november 2021 werd een motie van CDA, VVD, CU-SGP, HSP en HvDH/GdM ingebracht inzake een subsidieregeling voor de Haagse scoutinggroepen en vergelijkbare verenigingen. Deze motie is aangehouden na toezegging van de wethouder met de Haagse scoutinggroepen om tafel te gaan zitten. 

Inmiddels was De Telegraaf ook op de hoogte gebracht. Naar aanleiding van bovengenoemde raadsvergadering heeft de verslaggever samen met CDA-fractiemedewerker Astrid Frey en VVD-raadslid Judith Oudshoorn een bezoek gebracht aan Scouting De Mohicanen, waarin ze onder andere hebben gesproken met een aantal van onze vrijwilligers. Hierover heeft De Telegraaf ook een mooi artikel geschreven (zie afbeelding).

Alle (media-)aandacht lijkt haar vruchten af te werpen. Op woensdagavond 1 december jl. hebben de Haagse scoutinggroepen al een constructief online gesprek gehad met de wethouder in bijzijn van de directeur WMO & Jeugdbeleid over subsidiemogelijkheden voor jeugdverenigingen die draaien op vrijwilligers, zoals scoutingverenigingen. Eind januari 2022 vindt een opvolgingsgesprek plaats, waarin hopelijk meer duidelijkheid komt over een nieuwe subsidieregeling.

We waarderen het zeer dat verscheidene politieke partijen het belang van scouting voor Den Haag inzien en zich inzetten voor financiƫle ondersteuning van de groepen die volledig op vrijwilligers draaien. Zo blijft scouting laagdrempelig en kunnen vrijwilligers zich blijven richten op het bieden van een leuke, avontuurlijke en leerzame vrijetijdsbesteding voor de Haagse kinderen en jongeren. We stellen het op prijs dat door de wethouder zo snel opvolging is gegeven en kijken uit naar het vervolg!

Lichtpuntje voor Scouting

Related Posts