/* Aftel timer */

Vanaf zaterdag 8 mei vinden alle opkomsten weer plaats in de Wigwam. Daar zijn we blij mee. Om alle onderdelen apart te kunnen laten arriveren en vertrekken bij de Wigwam zijn er wel een paar aanpassingen aan de opkomsttijden.

Alle onderdelen zijn dus weer rond de Wigwam te vinden. Om het contact tussen verschillende onderdelen, leiding en ouders onderling zo veel mogelijk te beperken zijn de opkomsttijden (iets) gewijzigd, maken onderdelen gebruik van verschillende in- en uitgangen en zorgt leiding dat onderdelen niet tegelijkertijd over de gangen lopen. Alle jeugdleden worden rond de Wigwam opgewacht door hun eigen leiding.

Richtlijnen:
Alle opkomsten vinden plaats binnen de (gewijzigde) richtlijnen van Scouting Nederland en de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

  • Voor en na de opkomst wast iedereen zijn/haar handen.
  • Opkomsten vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Alleen bij slecht weer verplaatsen onderdelen naar binnen. Hierbij geldt dat contact tussen onderdelen wordt vermeden. Ook doen onderdelen meer verspreid door de Bosjes van Pex hun activiteiten en spellen.
  • Leiding houdt afstand bij scouts en explorers.
  • Tussen de opkomsten door worden de sanitaire ruimtes grondig schoongemaakt.
  • Ouders zijn voorlopig niet welkom bij activiteiten. Dit geldt helaas ook voor de installaties.
    Alle ouders vragen wij het volgende: – Houd uw kind echt thuis bij ziekteverschijnselen (snotterig, koorts, hoesten, spugen, diarree), ook bij klachten van gezinsleden!
  • Neem voorafgaand aan elke opkomst de volgende gezondheidscheck af bij uw kind.

Vriendjes en vriendinnetjes:
Het meenemen van vriendjes en vriendinnetjes is bij De Mohicanen toegestaan. Overleg wel altijd met de leiding van het onderdeel om te kijken wat en wanneer dit mogelijk is.
Groepsactiviteiten:
Tot en met 31 augustus 2021 vinden er geen groepsactiviteiten plaats. Weekendkampen, activiteiten per onderdeel en zomerkampen vinden wel doorgang.

Share This