/* Aftel timer */

Mohicanen sinds 1939

De geschiedenis van de Mohicanen gaat meer dan tachtig jaar terug. In 2024 bestaan we 85 jaar. Op deze pagina kun je alles lezen over onze historie. 

In 1939 werd Scouting De Mohicanen opgericht, destijds een jongensgroep die onderdeel uitmaakte van de vereniging De Nederlandsche Padvinders (NPV). Na een stop tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij De Mohicanen als gymnastiekvereniging te boek stond, werd ook de samenwerking met de Engelse groep 1st Ben Rhydding Scouts weer opgepakt. Deze samenwerking was al ontstaan voordat De Mohicanen was opgericht, toen in 1937 de Engelse scout Skipper Ibbetson tijdens de World Jamboree in Vogelenzang verdwaald was en door een Nederlander de weg werd gewezen. Toen Ibbetson na de oorlog weer in Den Haag kwam, werd hij in contact gebracht met De Mohicanen. Sindsdien hebben we een speciale band met deze Engelse zustergroep.

De groep is in 1969 samen gegaan met twee andere scoutinggroepen, te weten de Rimboejagers en de Sint-Jorisgroep. De Sint-Jorisgroep was een meisjesgroep, bestaande uit een kabouterkring en een padvindstervendel. Na deze fusie waren er binnen de groep verder twee welpenhordes en twee verkennerstroepen. Van De Mohicanen nam men de naam over en van de Rimboejagers het groepsnummer (Groep 88). De meisjesonderdelen kregen de naam Sint-Joris. Als groepsdas koos men voor de das van de 1st Ben Rhydding Scouts. De fusie met de meisjesgroep werd overigens pas officieel toen ook Scouting Nederland fuseerde in 1973. De Mohicanen was dus een voorloper.

Na de fusie stond de groep niet stil. In tegendeel, Scouting De Mohicanen groeide verder. In 1973 werd het seniorenonderdeel (nu: explorers) opgericht, in 1980 een tweede kabouterkring (nu: welpen), in 1981 een pivo-onderdeel (nu: roverscouts) en in 1982 een tweede padvindstersvendel (nu: scouts). Tenslotte zijn in 1986 twee beveronderdelen opgericht. De groep heeft momenteel dus twee beveronderdelen, vier welpenhordes (twee meisjes en twee jongens), vier scoutsonderdelen (twee meiden en twee jongens), die op de zaterdagochtend of zaterdagmiddag bij elkaar komen. De explorers en roverscouts hebben op de vrijdagavond hun programma.

Scouting De Mohicanen vond na de fusie in 1969 een onderkomen in het in hetzelfde jaar geopende clubhuis “De Wigwam”. Bij de opening bestond het clubhuis uit drie spellokalen voorzien van tussenschotten. De Wigwam werd in 1976 uitgebreid met een spellokaal en een magazijn. Door de groei van de groep werd een tweede uitbreiding noodzakelijk. In 1986 werd nog een groot spellokaal en een leiderskamer aangebouwd. De sanitaire voorzieningen en de keuken waren al die tijd hetzelfde gebleven. Zodoende werd in 2006 een nieuwe keuken aangebouwd en werden de sanitaire voorzieningen uitgebreid en gemoderniseerd.

Super Sam musical 1985 Scoutin