/* Aftel timer */

Over Scouting de Mohicanen

Scouting De Mohicanen is een scoutinggroep in het westelijk deel van Den Haag. Ons clubhuis, genaamd de Wigwam, ligt in de Bosjes van Pex, een groengebied tussen de Vogelwijk en de Bloemenbuurt, nabij het strand. Onze scoutinggroep biedt plaats aan kinderen en jongeren van 6 t/m 21 jaar en aan vrijwilligers van 18 jaar en ouder. Afkomst en geloof spelen hierbij geen rol. De groep is verdeeld in diverse leeftijdsgroepen, waarin kinderen en jongeren met leeftijdsgenoten bezig zijn met het veelzijdige spel van scouting. Onze groep telt bijna 300 jeugdleden en meer dan 50 vrijwilligers!

De Mohicanen

Link-up

Scouting De Mohicanen is lid van Scouting Nederland en op deze manier ook onderdeel van de wereldwijde scoutingbeweging: de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) en de World Organization of the Scout Movement (WOSM). Ons internationaal karakter heeft een bijzonder tintje door de hechte band die we al decennia hebben met een Engelse zustergroep. Ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan is Scouting De Mohicanen in 2014 onderscheiden met de Koninklijke erepenning.

 

Jaarplan

Jaarlijks stelt Scouting De Mohicanen voorafgaand aan het kalenderjaar een jaarplan op en stelt het na afloop van het kalenderjaar een jaarverslag vast. Het jaarplan en het jaarverslag geven een overzichtelijk beeld van de activiteiten van Scouting De Mohicanen. Geïnteresseerd? Neem contact op met ons secretariaat en wij sturen hem toe. Verder op deze pagina vindt u verder nog een beknopte beschrijving van onze activiteiten.

Feestje

Een scoutingseizoen bij De Mohicanen loopt gelijk aan een schoolseizoen. Vrij snel na de start van een nieuw seizoen vindt het ‘overvliegen’ plaats: de oudste kinderen van een onderdeel gaan over naar het volgend onderdeel. Dit gebeurt meestal op een spectaculaire manier, via hindernissen of mechanische constructies. Een paar weken later worden deze kinderen formeel geïnstalleerd bij hun nieuwe onderdeel.

Dat we met zoete kinderen te maken hebben, blijkt een paar maanden later uit het bezoek van Sinterklaas. December is sowieso een feestmaand, want veel onderdelen vieren ook kerst met een (zelfgemaakt) ontbijt, lunch of juist diner. In de kerstvakantie zijn geen bijeenkomsten. In de overige schoolvakanties, de zomervakantie uitgezonderd, gaan overigens de bijeenkomsten gewoon door.

De eerste bijeenkomst van het nieuwe kalenderjaar staat in het teken van de nieuwjaarsopening, waarbij we met onze jeugdleden en hun ouders het nieuwe jaar inluiden. Rond de voorjaarsvakantie is er de Beretocht, een nachtelijke wandeltocht van zo’n 20 kilometer (exclusief dwalingen) door een mooi stukje Nederland. Deze activiteit is voor explorers, roverscouts, vrijwilligers, ouders van leden en oud-leiding. De jongere kinderen lopen in deze periode vaak overdag de mini-variant en alsof we nog niet genoeg gewandeld hebben, lopen we begin april mee met de Duinenmars, variërend van de 5 tot en met de 25 kilometer.

Groepsweekend

Als De Mohicanen een lustrum hebben te vieren, dan gaan we met z’n allen op groepsweekend. Dit is elke keer weer een groot spektakel. Periodiek organiseren we ook een groepsdag. Dan gaan we met de gehele groep op excursie. Voor onze vrijwilligers worden ook specifieke activiteiten georganiseerd, zoals leidersweekenden en activiteiten onder de noemer van leiding uitjes initiatief (LUI-activiteit).

Kernwaarden

Scouting De Mohicanen heeft een vijftal kernwaarden die haar vrijwilligers gezamenlijk hebben bepaald en waaraan wordt gespiegeld:

 • We hebben veel plezier
 • We zijn betrouwbaar en integer
 • We zijn allemaal verantwoordelijk
 • We zijn betrokken
 • We hebben respect voor elkaar
(Weekend)kampen

Naast deze activiteiten heeft elk onderdeel ook zijn eigen bijzondere programma’s. Een aantal keren per jaar gaat een onderdeel op weekendkamp. De jongere onderdelen overnachten in het clubhuis, terwijl de oudere onderdelen op een van de terreinen in de omgeving in tenten kamperen. Verder zijn er ook per onderdeel diverse regioactiviteiten door het jaar heen als een sport- en speldagen, kookwedstrijden en disco’s. Het hoogtepunt van het jaar zijn de zomerkampen. De bevers logeren hierbij in het eigen clubhuis. De welpen gaan in de eerste week van de zomervakantie een hele week naar een ander clubhuis. De scouts en explorers gaan een week kamperen. Hierbij wordt het kamp in Engeland gevolgd door een week logeren bij een gastgezin. Tijdens eigen kampen gaan de explorers en roverscouts naar het buitenland voor en periode van ongeveer tien dagen.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een persoon die onafhankelijk is, binding met de groep heeft, toegankelijk is en meedenkend is. Beknopt vormen de taken van een vertrouwenspersoon:

 • Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken.
 • Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het groepsbestuur kunnen worden behandeld.
 • Eventueel bemiddelen bij problemen of conflicten tussen vrijwilligers of met het groepsbestuur, als een soort tussenpersoon.

De vertrouwenspersoon behoort zo objectief mogelijk met eventuele problemen om te gaan. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en er worden alleen anderen bij betrokken als dit onderling is afgesproken. Alleen bij wetsovertredingen zal contact met andere instanties moeten worden opgenomen en ook het groepsbestuur worden ingelicht.
Momenteel zijn Emiel Blankwaard en Rianne de Jong de vertrouwenspersonen binnen De Mohicanen.

Informatie voor ouders

Voor ouders is verder de volgende informatie nuttig om te weten:

Inschrijving

U kunt uw kind inschrijven via een inschrijfformulier. Dat formulier is te verkrijgen bij de onderdeelsleiding. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 40,00.

Contributie

Met de inschrijving start ook het betalen van contributie. De contributie wordt betaald per kwartaal per automatische incasso, dit staat ook vermeld op het inschrijfformulier. Een contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributiekwartalen gaan in per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Voor 2023 is de contributie vastgesteld op €42 per kwartaal (€ 168,00 per jaar).

Met een Ooievaarspas ontvangt u korting op de contributie. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.

Scoutfit

Bij het lidmaatschap hoort de aanschaf van een scoutfit, behorend bij de betreffende leeftijdsgroep. De leiding van het betreffende onderdeel kan u daarover informeren. Scoutfits zijn te koop via de webwinkel van Scouting Nederland, zie www.scoutshop.nl. Voor de juiste maten heeft Scouting De Mohicanen paskleding in nagenoeg alle maten. Scouting De Mohicanen heeft een eigen beperkte voorraad met tweedehands kleding. Hiervoor kunt u terecht bij de onderdeelsleiding. Groepsvesten worden via de webshop verkocht waarna ze worden meegegeven aan uw kind op de eerstvolgende opkomst.

Een deel van de kosten voor het scoutfit kunnen worden vergoed door Stichting Leergeld, neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden kampen

Kampen leveren niet alleen veel plezier en energie op, maar brengen ook kosten met zich mee. Voor de begroting van de kosten en daarmee bepalen van de kampprijs speelt het aantal deelnemers ook een rol. Het op het laatste moment afmelden of het niet verschijnen van deelnemers heeft dan ook invloed op de financiële realisatie van kampen. Daarom hanteert Scouting De Mohicanen een aantal betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Zomerkampen

Voor zomerkampen gelden de volgende betalings- en annuleringsvoorwaarden:

 • De betaling van de volledige deelnemersbijdrage moet minimaal drie (3) weken voor aanvang van het kamp voldaan zijn en geschiedt door middel van het zelf overmaken naar het opgegeven rekeningnummer (onder vermelding van naam kind en onderdeel).
 • Bij annulering tot drie (3) weken voorafgaand aan de aanvang van het kamp wordt de deelnemersbijdrage geretourneerd minus het inschrijfgeld. Bij annulering tussen drie (3) weken en één (1) week wordt 50% van de deelnemersbijdrage geretourneerd. Bij annulering binnen één (1) week voor aanvang van het kamp is geen restitutie meer mogelijk.
 • Door aanmelding/inschrijving voor het kamp verklaart de ouder/verzorger eveneens akkoord te zijn met deze voorwaarden.

 

Weekendkampen

Voor weekendkampen geldt dat uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan aanvang van het kamp de afmelding hiervoor moet zijn ontvangen bij de onderdeelsleiding, tenzij anders gecommuniceerd door de leiding. Mocht dit niet het geval zijn, dan mag de leiding de volledige kampkosten in rekening brengen.

Registratie persoonsgegevens

De persoonsgegevens van uw kind worden beheerd door de ledenadministratie, die gebruik maakt van het systeem van de landelijke vereniging Scouting Nederland in Leusden. Scouting Nederland heeft zich, binnen de werking van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), aangemeld bij de Registratiekamer. Adressenbestanden van leden worden niet verkocht aan derden. Mailings aan leden worden in eigen beheer van Scouting Nederland uitgevoerd. U kunt aan Scouting Nederland schriftelijk kenbaar maken dat u geen mailings wilt ontvangen. Het adres is: Scouting Nederland, Postbus 210, 3830 AE Leusden.

Geïnteresseerd? Neem contact op:

Contact