Jouw privacy bij Scouting De Mohicanen

Bij Scouting De Mohicanen verzamelen we gegevens van onze leden. Dit doen we niet alleen omdat we willen weten wie er aan onze activiteiten meedoen, maar ook omdat een veilige (speel)omgeving onze topprioriteit is. Hieronder lees je welke gegevens wij verzamelen, waarvoor we die gebruiken en hoe we ermee omgaan.

Het groepsbestuur van Scouting De Mohicanen ziet erop toe dat de privacy van onze leden en vrijwilligers op orde is en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Merk je iets op waarover je een vraag of opmerking hebt? Neem dan contact op met ons bestuur via secretariaat@demohicanen.nl. We komen dan zo snel mogelijk terug op je vraag.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens van onze jeugdleden en vrijwilligers, maar ook van andere personen waarmee we een relatie hebben. Denk hierbij aan mensen die helpen bij een activiteit, maar niet standaard vrijwilliger zijn.

Alleen na toestemming

Veel van onze jeugdleden zijn onder de 16 jaar oud. We zijn ons ervan bewust dat we voor deze jeugdleden toestemming nodig hebben van de ouders om persoonsgegevens te verzamelen. Zodra persoonsgegevens worden opgegeven, wordt daarbij direct toestemming van de ouder gevraagd.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We willen graag weten met wie we te maken hebben. Daarom verzamelen we persoonsgegevens die van belang zijn. Denk daarbij aan:
– Naam, adres en contactgegevens van jeugdleden en vrijwilligers;
– Naam, adres en contactgegevens van de ouders van onze jeugdleden;
– Het geslacht en de geboortedatum van onze jeugdleden en vrijwilligers;
– Het bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan om betalingen van contributie en activiteiten te kunnen verwerken;

Naast persoonsgegevens verzamelen we ook informatie over gezondheid en medische achtergrond. Deze gegevens verzamelen we zodat we weten wat we wel en niet moeten doen als er iets gebeurt waarvoor medische hulp nodig is. We beseffen ons heel goed dat deze informatie heel persoonlijk is en we gaan daar dan ook extra zorgvuldig mee om. Deze gegevens zijn:
– De zorgverzekeraar en het polisnummer;
– Medicijngebruik;
– Allergieën en diëten;
– Eventuele andere medische gegevens.

Als we persoonsgegevens niet meer nodig hebben doordat je je bijvoorbeeld uitgeschreven hebt, dan verwijderen we deze gegevens binnen een maand na uitschrijving.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We willen we weten wie onze jeugdleden en vrijwilligers zijn. Zo kunnen we onze reguliere activiteiten in het weekend verzorgen en weten we wie de ouders/verzorgers zijn voor de communicatie en in het geval van nood. Daarnaast is het vanwege gezondheidsredenen van belang dat we gegevens van je weten als er bijzondere omstandigheden zijn waarmee we rekening moeten houden. Denk hierbij aan medicijngebruik, allergieën en diëten. Dit alles om een veilige (speel)omgeving te creëren.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Daar kunnen we gelukkig heel kort over zijn: helemaal niemand. Ook zorgen we er voor dat jouw gegevens niet voor iedereen te zien zijn. Alleen vrijwilligers van Scouting De Mohicanen met wie jij te maken hebt krijgen bij ons persoonsgegevens in te zien. Daarnaast hebben medewerkers van het Landelijk Bureau van Scouting Nederland toegang tot de gegevens voor het versturen van (digitale) communicatie en informatie naar leden en voor het bijhouden van statistieken (managementinformatie).

Jouw eigen persoonsgegevens aanpassen of bekijken

Er verandert natuurlijk wel eens wat. Die veranderingen kun je het beste melden aan de leiding van het onderdeel en via ledenadministratie@demohicanen.nl. Als je jouw gegevens wil inzien, dan kun je dat schriftelijk opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@demohicanen.nl.

Wijzigen van het privacybeleid

We houden ons privacybeleid en de privacyverklaring altijd up-to-date. We doen dat zonder onze jeugdleden daarover te informeren, maar laten wijzigingen altijd helder zien op onze website.